logo_small2

Facebook profil

 

Aktuality

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Výroční zpráva 2016

08. 01. 2017

Informace o činnosti Respektu a tolerance za rok 2016 najdete ZDE.

Vzácná návštěva v loštické synagoze

06. 11. 2016

Během tohoto podzimu byla synagoga poctěna další vzácnou diplomatickou návštěvou, tentokrát sem zavítal velvyslanec Spojených států amerických JE Andr...

O slavnosti BAT MICVA v Lošticích

10. 08. 2016

Morissa Lambert z amerického města Glencoe se stala 6. srpna 2016 v loštické synagoze ve věku12let dcerou přikázání, tedy zodpovědnou za plnění svých ...

Výstava Marie Ebnerové z Eschenbachu

07. 07. 2016

MARIE EBNEROVÁ Z ESCHENBACHU, ROZENÁ DUBSKÁ ZDISLAVICE – LYSICE – ŽÁDLOVICE   Výstava je věnovaná výjimečné spisovatelce, šlechtičně...

Napsali o nás ... Ročenka architektů

16. 05. 2016

      ...

Muzejní noc v loštické synagoze

12. 05. 2016

Muzeum olomouckých tvarůžků, památník Adolfa Kašpara a loštická synagoga se společně zapojili do jubilejního XII. ročníku festivalu Muzejní noc, která...

Výroční zpráva a PF 2016

02. 01. 2016

  Výroční zpráva RESPEKT A TOLERANCE  Summary of Main Activities...

Významné ocenění loštické synagogy

04. 10. 2015

V sobotu 3. října 2015 se v Muzeu umění Olomouc v rámci Dnů architektury konalo slavnostní předávání Cen Rudolfa Eitelbergera. Tuto cenu udílí jednou ...

Aktuálně

Loštické proměny slovem i obrazem

03Datum 5. října 2014 se zapsalo do historie sdružení Respekt a tolerance, ale obecně i do historie města Loštice. Po desetiletém snažení jsme společně otevřeli zrekonstruovaný prostor loštické synagogy ve snaze o obnovu, která však v původním slova smyslu měla být navrácením k původnímu významu tohoto mimořádného prostoru, tedy místa setkávání, modliteb a společných mimořádných prožitků. Takový byl nakonec i tento den, kdy se ke společnému setkání sešla spousta lidí, kteří měli na co vzpomínat či plánovat budouctnost těchto prostor plných vzpomínek a příběhů...

Po krásném vystoupení kvarteta ZUŠ Handlová ze Slovenska byla zahájena výstava Jubilanti, která se zaměřuje na:
významnou spisovatelku Fany Neuda, jež žila a tvořila přímo zde v této budově a zemřela v roce 1894 -  tedy před 120 lety a dále na tři židovské osobnosti z našeho regionu, které se narodily v roce 1914, tedy přesně před sto lety. Jedná se o paní Edith Carter Knöpflamacher, spisovatele a básníka Artura Poláka z Úsova a pana Egona Morgensterna, který dříve bydlel také v této budově a nedávno oslavil sté narozeny ve Vilniusu, kde nyní žije. My jsme za ním vydali a dokumenty z naší cesty jsou součástí této výstavy.

Hlavním důvodem tohoto setkání však bylo ukončení rekonstrukce synagogy.
Projekt začal v roce 2004, tedy před deseti léty. První dva roky byly věnovány přípravě projektu, konzultacím s odborníky a zajišťování financí. První fyzické opravy začaly v roce 2006.
O té doby se nám podařilo každý rok získat menší či větší částku na práce, takže se postupně opravila vazba, střecha, podlahy, okna, elektroinstalace a bylo zbudováno sociální zařízení a ústřední vytápění atd.
V letošní poslední fázi došlo na výměnu velkých oken a položení nové podlahy v modlitebním sále, která nese historickou informaci podlah z mírovského hradu, a novou fasádu na východní a jižní straně.

Finanční podporu pro projekt poskytly, kromě města Loštice jako majitele synagogy také NFOH, ČNFB, SZIF a Ministerstvo kultury.

Poděkování však patří všem radním a zastupitelům a občanům  Loštic, kteří se v posledních deseti letech podpořili tento projekt.
Velký dík také patří těmto osobnostem:
Především je to pan starosta Ctirad Lolek, bez jehož nadšení, energie, nápadů a opravdového zájmu o kulturu a historii tohoto města by tento projekt nemohl nikdy začít ani být dokončen.  Děkujeme moc.

Další významným činitelem byl dr. Stanton Canter z Kalifornie, který se před deseti lety zamiloval do Loštic, ač zde nemá žádné příbuzné či předky. Po celou tu dobu každoročně trávil dovolenou v Lošticích a intenzivně spolupracoval se sdružením Respekt a tolerance a podílel se i na projektu obnovy synagogy.
Mnoho artefaktu, které zde vidíme, jsou dary či dlouhodobé zápůjčky právě od dr. Cantera. Stanton Canter také založil knihovnu Otty Wolfy, jež se nachází v 1. poschodí.  Na tutéž knihovnu rovněž přispěli  manželé Vavrečkovi, kteří k nám dnes zavítali až z Prahy. Paní Vavrečová  je neteř Otty Wolfa.


 
Nesmíme zapomenout na pana Jana Weisera, od kterého jsme získali prvotní základní a cenné informace o židovské historii Loštic.

Poděkování náleží paní Vlastě Seidlové, která působí jako strážce synagogy již deset let.

Členové sdružení věnovali projektu rekonstrukce tisíce hodin a nemalé provozní náklady spojené s touto činností hradili ze svých zdrojů. Děkujeme všem členům za pomoc a trpělivost.

01V neposlední řadě patří naše díky všem odborníkům, pracovníkům památkové péče zejména ing. Jitce Štáblové, ing. Mrňkovi, panu Papouškovi, Rozkopalovi i pani Srovnalové za jejich rady, připomínky a námitky i všem odborným konzultantům a také všem firmám, řemeslníkům a dělníkům za jejich dobře vykonanou práci.

Součástí Loštických proměn byla mimořádná příležitost poprvé spatřit soubor vitráží oken olomoucé synagogy, která takto byla naposledy k vidění v den jejího zničení v noci z 15. na 16. března 1939 po nástupu wernachtu do Olomouce.

Děkujeme všem, kteří se nedělního setkání při poslední etapě zrekonstruované synagogy zúčastnili.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Jindřichu Buxbaumovi.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy