logo_small2

Facebook profil

 

Aktuality

Kudy z nudy

11. 07. 2023

Kudy z nudyKudy z nudy Spolupracujeme s KUDY Z NUDY ...

Kudy z nudy

11. 07. 2023

Nově najdete informace o naší loštické synagoze také na KUDY Z NUDY ...

Křížová cesta Panna Marie Střítežská

27. 06. 2021

Křížová cesta Panna Maria Střítežská Text: Otec František Lízna 1. JEŽÍŠ ODSOUZEN K&nb...

Aktuální informace naleznete na facebookovém profilu

06. 05. 2018

Veškeré aktuální informace, jakožto i informace a pozvánky na naše akce, koncerty či aktuální ...

Kudy z nudy

06. 05. 2018

Nově najdete informace o naší loštické synagoze také na KUDY Z NUDY ...

Měsíc smíření v Lošticích

18. 09. 2017

V průběhu měsíce září, kdy židovští věřící po celém světě slaví hebrejský Nový rok a uctívají Svátek smíření, probíhá v Lošticích několik událostí, kt...

Sezóna 2017

09. 05. 2017

Loštická synagoga bude v měsících květen a červen otevřena každou sobotu od 13.00 do 16.00 hod. Návštěvu úsovské synagogy umožníme dle našich možnost...

Němci proti Hitlerovi

09. 05. 2017

Začátek května je ve znamení oslav. 8. květen je Den osvobození a připomínáme si mnohé dramatické konce Druhé světové války. Čas vzpomínek se naplnil ...

Aktuálně

Loštické proměny slovem i obrazem

03Datum 5. října 2014 se zapsalo do historie sdružení Respekt a tolerance, ale obecně i do historie města Loštice. Po desetiletém snažení jsme společně otevřeli zrekonstruovaný prostor loštické synagogy ve snaze o obnovu, která však v původním slova smyslu měla být navrácením k původnímu významu tohoto mimořádného prostoru, tedy místa setkávání, modliteb a společných mimořádných prožitků. Takový byl nakonec i tento den, kdy se ke společnému setkání sešla spousta lidí, kteří měli na co vzpomínat či plánovat budouctnost těchto prostor plných vzpomínek a příběhů...

Po krásném vystoupení kvarteta ZUŠ Handlová ze Slovenska byla zahájena výstava Jubilanti, která se zaměřuje na:
významnou spisovatelku Fany Neuda, jež žila a tvořila přímo zde v této budově a zemřela v roce 1894 -  tedy před 120 lety a dále na tři židovské osobnosti z našeho regionu, které se narodily v roce 1914, tedy přesně před sto lety. Jedná se o paní Edith Carter Knöpflamacher, spisovatele a básníka Artura Poláka z Úsova a pana Egona Morgensterna, který dříve bydlel také v této budově a nedávno oslavil sté narozeny ve Vilniusu, kde nyní žije. My jsme za ním vydali a dokumenty z naší cesty jsou součástí této výstavy.

Hlavním důvodem tohoto setkání však bylo ukončení rekonstrukce synagogy.
Projekt začal v roce 2004, tedy před deseti léty. První dva roky byly věnovány přípravě projektu, konzultacím s odborníky a zajišťování financí. První fyzické opravy začaly v roce 2006.
O té doby se nám podařilo každý rok získat menší či větší částku na práce, takže se postupně opravila vazba, střecha, podlahy, okna, elektroinstalace a bylo zbudováno sociální zařízení a ústřední vytápění atd.
V letošní poslední fázi došlo na výměnu velkých oken a položení nové podlahy v modlitebním sále, která nese historickou informaci podlah z mírovského hradu, a novou fasádu na východní a jižní straně.

Finanční podporu pro projekt poskytly, kromě města Loštice jako majitele synagogy také NFOH, ČNFB, SZIF a Ministerstvo kultury.

Poděkování však patří všem radním a zastupitelům a občanům  Loštic, kteří se v posledních deseti letech podpořili tento projekt.
Velký dík také patří těmto osobnostem:
Především je to pan starosta Ctirad Lolek, bez jehož nadšení, energie, nápadů a opravdového zájmu o kulturu a historii tohoto města by tento projekt nemohl nikdy začít ani být dokončen.  Děkujeme moc.

Další významným činitelem byl dr. Stanton Canter z Kalifornie, který se před deseti lety zamiloval do Loštic, ač zde nemá žádné příbuzné či předky. Po celou tu dobu každoročně trávil dovolenou v Lošticích a intenzivně spolupracoval se sdružením Respekt a tolerance a podílel se i na projektu obnovy synagogy.
Mnoho artefaktu, které zde vidíme, jsou dary či dlouhodobé zápůjčky právě od dr. Cantera. Stanton Canter také založil knihovnu Otty Wolfy, jež se nachází v 1. poschodí.  Na tutéž knihovnu rovněž přispěli  manželé Vavrečkovi, kteří k nám dnes zavítali až z Prahy. Paní Vavrečová  je neteř Otty Wolfa.


 
Nesmíme zapomenout na pana Jana Weisera, od kterého jsme získali prvotní základní a cenné informace o židovské historii Loštic.

Poděkování náleží paní Vlastě Seidlové, která působí jako strážce synagogy již deset let.

Členové sdružení věnovali projektu rekonstrukce tisíce hodin a nemalé provozní náklady spojené s touto činností hradili ze svých zdrojů. Děkujeme všem členům za pomoc a trpělivost.

01V neposlední řadě patří naše díky všem odborníkům, pracovníkům památkové péče zejména ing. Jitce Štáblové, ing. Mrňkovi, panu Papouškovi, Rozkopalovi i pani Srovnalové za jejich rady, připomínky a námitky i všem odborným konzultantům a také všem firmám, řemeslníkům a dělníkům za jejich dobře vykonanou práci.

Součástí Loštických proměn byla mimořádná příležitost poprvé spatřit soubor vitráží oken olomoucé synagogy, která takto byla naposledy k vidění v den jejího zničení v noci z 15. na 16. března 1939 po nástupu wernachtu do Olomouce.

Děkujeme všem, kteří se nedělního setkání při poslední etapě zrekonstruované synagogy zúčastnili.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Jindřichu Buxbaumovi.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy