logo_small2

GWMuž, který je nyní doma v Hardheimu v Německu, se pravidelně vrací do Šumperka. Prožil zde své dětství a mládí, narodil se totiž v roce 1932 v českoněmecké rodině ve Vikýřovicích. Po válce se vystěhoval za otcem do tehdejšího západního Německa. Je duší Společnosti česko-německého porozumění a stál u zrodu partnerství Šumperka s Bad Hersfeldem.

scholz_portret__kopieOdkaz tohoto muže je důkazem, že svět nikdy nebyl a není černobílý. Dr. Scholz byl Němec a katolík. Když po počátečních sympatiích rozpoznal nebezpečí nacismu, vyhlásil mu nekompromisní intelektuální boj a za svoje přesvědčení obětoval život.

PICT5265Výběr ze vzpomínek sepsaných v roce 1989.
Já jsem byl vychováván v normální židovské rodině. Slavili jsme židovské svátky Pesach, Jom kipur a Chanuku. Také jsem slavil Bar micva. Musel jsem navštěvovat soukromé náboženské lekce a učit se hebrejsky. Náš místní rabín Dr. Hoff mě učil ve svém domě. Byl to velmi laskavý a oddaný muž (…).
Otec se usadil v Šumperku kolem roku 1912. Po dokončení povinné praxe v nemocnici si otevřel ordinaci na Hlavní třídě (Schillerstrasse 9). Na mosazné tabulce bylo vyryto MUDr. Emil Bodansky, praktický lékař. Působil také na tuberkulózní léčebně.
Událost, kterou si budu pamatovat navždy, byla naše návštěva u hraběnky ze starého českého rodu (Žerotínů). (…) Otec byl jejich lékařem. Žerotínové bydleli ve vesnici vzdálené asi 10 mil (16 km). Byli jsme pozváni na oběd a hraběnka pro nás poslala kočár s koňmi.

bandlerStaří Šumperáci si snad ještě vzpomenou, že v obchodě „u Bandlerů“ na Hlavní třídě (Schillerstrasse), bylo možno nakoupit vše od nití přes ponožky až po oděvy. Součástí firmy byl velkoobchod, který zásoboval tímto zbožím celou severní Moravu a částečně i Slezsko. Eduard Bandler byl i členem společnosti Eschmann & Comp., mechanické niťárny a výrobny hlazené příze, založené v roce 1908. Kdo dnes o této rodině ještě něco ví? Stopy po ní pomalu zavál čas.

drKdyž Isidor a Josefa Mowschensonovi přišli roku 1914 do Šumperka, byly tehdy jejich nejmladšímu dítěti Heinzovi rovné tři měsíce. Isidor, pocházející z Oděsy, působil před tím jako zubní lékař ve Skandinávii a v Berlíně. Heinz měl tři sestry – Isabellu, Helenu a Ernestinu. Rodina si v Šumperku koupila nejprve dům č.p. 3 v Komenského ulici (Goethestrasse), ale v letech 1922-23 si nechali postavit vlastní dům na ulici Fialova č.p. 6 (Paulinenstrasse).

 

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy