logo_small2

rabin_gunzigRabín a učenec Israel Günzig (rovněž uváděn jako Asriel, Azriel and Ezriel) se narodil 10.dubna 1868 v Krakově, kde také získal tradiční talmudické vzdělání. Později studoval sekulární obory v Lipsku a studium filozofie i semitských jazyků zakončil doktorátem na univerzitě v Bernu. V roce 1899 se stal rabínem židovské kongregace v Lošticích a působil zde 21 let. Rabín Günzig a jeho manželka Amalie (rozená Schreiber) měli čtyři děti, které pojmenovali - Regina, Sabina, Jacques a Hilda. Rodina žila v bytě, jež přiléhal k synagoze ve Ztracené ulici.

fanny_neuda_1

Fanny Neuda sepsala rovněž dvě sbírky příběhů pro děti, které vyšly knižně – Naomi (Praha, Lipsko, 1867) a Jugend-Erzählungen aus dem israelitischen Familienleben (Praha 1876, 1890). Zemřela v tehdy známém lázeňském městě Meranu (dříve Rakousko-Uhersko, nyní Itálie) 16. dubna 1894 ve věku 75 let. Pohřbena byla 20. dubna téhož roku ve Vídni.

 

01langer_emil_otec

Osudy loštického rodáka Artura Langera odhalují i otázku často diskutované účasti židovských obyvatel na protinacistickém odboji. Zatímco historikové minulé éry se snažili účelově prezentovat židovské spoluobčany jako pasivní účastníky tragických válečných událostí, Langerovy vzpomínky nás přivádějí k nečekaným informacím. Vyplývá z nich, že mnozí, jimž se podařilo emigrovat, se místo starostí o svoje vlastní živobytí okamžitě zapojili do úsilí o obnovu československého státu. V další fázi se se zbraní v ruce začlenili do boje proti nacistům. Z 8000 československých Židů žijících v Palestině jich téměř 2000 vstoupilo do československých jednotek. Tisíce židovských mužů a žen bojovaly v československé zahraniční armádě jak na východní a západní frontě, tak i na Středním východě.

01morgenstern

Egon se narodil 27. července 1914 jako syn Julia a Laury Morgensternových. Jeho matka působila v Lošticích jako porodní asistentka. Morgensternovi byli židovského vyznání, a proto po příchodu nacistů Egon se svým mladším bratrem Arminem uprchl do Polska. Utíkali z Brna, které podle nařízení nesměli opustit pod trestem smrti. V Polsku však nebyli přijati příliš vlídně. Tam se také jejich cesty rozdělily.

01K_SchnitzlerNarodil se 12. května 1916, před válkou žil s rodiči v Olomouci a studoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na počátku okupace byl pro svůj židovský původ vyloučen ze studií a poslán na nucené práce.V roce 1942 byl transportován do Terezína a odtud 18. prosince 1943 do Osvětimi, kde zahynul.

01KurtKurt se narodil v Lošticích 7. 11. 1915. Byl oblíben mezi židovskou i křesťanskou mládeží nejen ve svém rodném městě, ale i v Mohelnici a Úsově. Pro svůj židovský původ byli Kurt, jeho rodiče- Markus a Irma, jakož i mladší sestra Lily posláni do koncentrační­ho tábora, kde všichni zhynuli.

 

01GretkaNarodila se v Lošticích 30. září 1923. Bydlela s rodiči v Pivovarské ulici čp. 100. Její otec Karel Hirsch byl řezníkem. Greta byla umučena v Treblince roku 1942 ve věku devatenácti let.

 

01LoffNarodil se 12. června 1896. Do Loštic se přistěhoval z Kroměříže. Roku 1935 si na náměstí v domě čp. 54 otevřel obchod se smíšeným zbožím. Těšil se všeobecné oblibě, účastnil se společenského života, působil ve fotbalovém klubu a byl členem sokolského orchestru. Otto Löff i jeho manželka Erna, rozená Simerlová, byli zavlečeni do koncentračního tábora Raasika, kde oba zahynuli roku 1942.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy