logo_small2

Osudy Úsov

Terry Haassterry_hass

Malířka, grafička a sochařka Terry Haass (původním jménem Teresie Goldmann) se narodila v Českém Těšíně roku 1923. Po roce 1930 žila se svojí matkou Adolfínou a mladším bratrem Ferdinandem u svého dědečka Ferdinanda Grimma v Mohelnici. Později bydlela u nevlastního otce MUDr. Scharfa v Úsově, kde chodila do české měšťanské školy. V roce 1939 opustila společně s rodiči a bratrem zemi.

Důvodem emigrace byl jejich židovský původ. V témže roce přichází do Paříže, kde zahájila studia na Ecole des Beaux–Arts. Po vypuknutí války mezi Německem a Francií odchází přes Portugalsko a Španělsko do New Yorku, kde záhy získala stipendium na Art Student’s League. Během svého desetiletého pobytu ve Spojených státech studovala umění, pracovala v proslulém Atelier 17 vedeném grafikem S. W. Hayterem a setkávala se s předními představiteli abstraktního expresionismu (Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline a další). V roce 1950 začala vyučovat grafiku na New York City College.

Koncem roku 1951 se vrací do Paříže a zahajuje uměleckou činnost v ateliéru Rogera Lacouriera na Montmartu, kde se setkává s dalšími významnými umělci (Pablo Picasso, Joan Miró, André Masson a mnozí další). Vedle umělecké tvorby se věnuje i studiu archeologie. Po získání diplomu z klasické archeologie na Ecole du Louvre se účastní četných výzkumů v Turecku, Libanonu, Izraeli, Íránu a Afganistanu. Během šedesátých let se zabývá výtvarnou tvorbou a archeologií, zatímco od počátku sedmdesátých let se zaměřuje především na umění (malba, grafika a plastiky z plexiskla a oceli).

 

Grimm_reklama

Reklama - Koncem dvacátých let přenechal dědeček Grimm
podnikání dědicům a obchod mění­ název na "Egon Goldmann nástupce Ferdinanda Grimma"
Moravský sever, 1928

Její díla jsou vystavována a zastoupena v šedesáti předních světových galeriích a muzeích moderního umění, jako např. Museum of Modern Art, New York; Guggenheim Museum, New York; Museum of Art, San Francisco; Smithsonian Institute, Washington, DC; Kunstmuseum Basel, Basilej; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paříž; Victoria and Albert Museum, Londýn; Muzeum umění Olomouc a v mnohých dalších.

Terry Haass žije a tvoří v Paříži (2010). Někteří její příbuzní i její otec zahynuli během holocaustu. Dědeček Ferdinand Grimm zemřel roku 1934 a je pochován na židovském hřbitově v Úsově.
Sdružení Respekt a tolerance uděluje každoročně žákům a studentům, kteří se zúčastní vzdělávacích programů a výtvarných výstav, Cenu Terry Haass za nejlepší umělecké projevy. Cena byla zřízena po konzultaci s paní Haass.

Prameny a literatura:
Šimková, A., Renotiere, G.(ed) : Terry Haass Světlo - čas - prostor. Katalog výstavy, Muzeum umění Olomouc, 2006
Achab, J.: Projekt keshet židovský hřbitov Úsov . 2004
Reklamy: regionální noviny Moravský sever 1928
Kol.: Terry Haass  graphisches Werk. Katalog, Bachum 1997 Dopisy od Terry Haass. Archiv R&T

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy